Pénzügy Sziget - Pénzügy Sziget

Kibocsátói opció jellemző, IFRS Full 2014

Give the secret key to display the whole entry.

kibocsátói opció jellemző

Secret key 4 characters : IAS Amennyiben az kibocsátói opció jellemző nincs kijelölt vagy meghatározott lejárata, és az egy gazdálkodó egység nettó eszközeiben való kibocsátói opció jellemző testesít meg, a gazdasági jellemzői és kockázatai egy tőkeinstrumentuméval megegyezők, és a beágyazott származékos terméknek ugyanazon gazdálkodó egységre vonatkozó tőkejellemzőkkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy szorosan kapcsolódónak minősüljön.

Amennyiben az alapszerződés nem kibocsátói opció jellemző, és az megfelel a pénzügyi instrumentum definíciójának, a gazdasági jellemzői és kockázatai egy hitelinstrumentuméval megegyezők.

A kincstárjegyben az állam az adós arra kötelezi magát, hogy kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget és annak kamatát, nem kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget a kincstárjegy mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának a hitelezőnek a megjelölt időben és módon megfizeti.

Egy beágyazott nem opciós származékos terméket mint pl. Egy beágyazott opció alapú származékos terméket mint pl. Az alapinstrumentum kezdeti könyv szerinti értéke a beágyazott származékos termék leválasztása utáni maradványérték.

Mivel az ár a pénzáramlások jelenértékének összege, ezért a kötvény ára és a hozam között fordított kapcsolat van: minél magasabb a hozam, annál alacsonyabb az ár és fordítva.

Általában véve, az egyetlen instrumentumba beágyazott több származékos termék egyetlen összetett beágyazott származékos terméknek minősül. Ugyanakkor a saját tőkeként besorolt származékos termékek lásd IAS 32 standard az eszközök vagy kötelezettségek közé besoroltaktól elkülönülten kerülnek elszámolásra.

IFRS Full 2014

Ezenfelül, amennyiben az instrumentum egynél több beágyazott származékos termékkel rendelkezik, és azok eltérő kockázati kitettségekkel kapcsolatosak, valamint azok bármikor leválaszthatóak, és függetlenek egymástól, azokat egymástól elkülönülten számolják el. A beágyazott származékos termék gazdasági jellemzői és kockázatai nem minősülnek az alapszerződéssel szoros kapcsolatban lévőnek 11 a bekezdés a következő példákban.

Fajtái[ szerkesztés ] Call vételi jog A vételi opció vételi jogot biztosít jogosultjának vevőjénekmíg az opció kiírója eladója kötelezettséget vállal az eladásra. Put eladási jog Az eladási opció eladási jogot biztosít jogosultjának vevőjénekmíg az opció kiírója eladója kötelezettséget vállal a vételre. Főbb típusai[ szerkesztés ] Európai Az európai típusú opció esetében a joggal csak egyetlen időpontban, az opció lejáratakor lehet élni.

Az elveszített kamat az előtörlesztett tőkeösszeg és a kamatláb-különbözet szorzata. A kamatláb-különbözet az kibocsátói opció jellemző effektív kamatlábának többlete azon effektív kamatlábhoz viszonyítva, amelyet a gazdálkodó egység az előtörlesztési időpontban megkapna, ha az előtörlesztett tőkeösszeget újra befektetné az alapszerződés hátralévő időtartamára, egy hasonló szerződésbe.

Az ilyen hitelképességi származékos termékek lehetővé teszik, hogy a kezes az adott eszközzel kapcsolatos hitelkockázatot annak közvetlen tulajdonlása nélkül vállalja át. Kivéve, ha a kibocsátó a kezdeti megjelenítéskor az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségként jelölte meg a visszaadható instrumentumot, el kell különítenie a beágyazott származékos terméket azaz az indexhez kötött tőkerészfizetést a Mivel a tőkerésztörlesztés összege növekedhet vagy csökkenhet, a beágyazott származékos termék egy nem opciós származékos termék, amelynek értéke a mögöttes változóhoz kötött.

#Telesuli: Földrajz XII. osztály - 2. lecke

Egy olyan visszaadható instrumentum esetén, amely bármikor a gazdálkodó egység nettó vagyonában meglévő részesedéssel megegyező pénzeszközre váltható mint pl.

A beágyazott származékos termék gazdasági jellemzői és kockázatai az alábbi példákban szoros kapcsolatban vannak az alapszerződés gazdasági jellemzőivel és kockázataival.

Opciós ügylet

Hasonlóképpen, egy eszköz pl. Az ilyen származékos terméket nem különítik el az alapinstrumentumtól, mivel az IAS 21 standard előírja, hogy a monetáris tételeken keletkező árfolyamnyereséget vagy -veszteséget az eredményben számolják el; d  egy olyan alapszerződésbe beágyazott deviza származékos termék, amely nem pénzügyi instrumentum mint pl.

kibocsátói opció jellemző

USD a nyersolajügyleteknél ; vagy iii. A jegyhez kötési jellemző olyan szerződéses feltétel, amely egy belső vagy egy külső befektetési alap egységeiben megadott fizetéseket követel meg; h  a biztosítási szerződésekbe beágyazott származékos termék szorosan kapcsolódik az alap biztosítási szerződéshez, ha a beágyazott származékos termék és az alap biztosítási szerződés annyira összefügg, hogy a gazdálkodó egység nem tudja elkülönülten azaz az alapszerződés figyelembevétele nélkül értékelni a beágyazott származékos terméket.

Beágyazott származékos termékeket opcióérték kiszámítása instrumentumok AG33A.

  1. A tanúsítványokat adásvételi célokra bocsátják ki.
  2. Pénzügy Sziget - Pénzügy Sziget
  3. "Вход в тоннель спрятан под одним из больших моторов".
  4. Но пойми, мне трудно поверить твоим словам.

Amikor egy gazdálkodó egység olyan hibrid kombinált instrumentumban válik szerződő féllé, amely egy vagy több beágyazott származékos terméket tartalmaz, a Ezek a követelmények összetettebbek is lehetnek annál, vagy kevésbé megbízható értékelést eredményezhetnek annál, mintha a teljes instrumentumot eredménnyel szemben valós értéken értékelnék.

Ezen okból jelen standard lehetővé teszi, hogy a teljes instrumentumot eredménnyel szemben valós értéken értékeltként jelöljék meg. Az ilyen megjelölés alkalmazható, akár előírja a A 11A.

kibocsátói opció jellemző