Kiegészítő jövedelem Állás

Kiegészítő vagy fő jövedelem, RSM Hírlevél

Tartalom

  kiegészítő vagy fő jövedelem

  Fizetendő járulékok mértéke: 17,5 százalék szociális hozzájárulási adó szocho a garantált bérminimum ,5 százaléka után 10 százalék nyugdíjjárulék a garantált bérminimum százaléka után 7 százalék egészségbiztosítási járulék kiegészítő vagy fő jövedelem a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék a garantált bérminimum százaléka után 1,5 százalék munkaerőpiaci járulék a garantált bérminimum százaléka után.

  A fentiek alól kivétel, amennyiben az alapja a ténylegesen megszerzett jövedelem után: vállalkozói személyi jövedelemadózás esetén: a kivét összege átalányadózás esetén: az átalányban megállapított jövedelem EVA esetén az EVA adóalapként meghatározott összege.

  kiegészítő vagy fő jövedelem

  Az egyéni vállalkozó nem köteles szociális hozzájárulási adót, nyugdíjjárulékot, valamint egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot fizetni arra az időtartamra, melynek tartama alatt: táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül kivéve, ha a gyermekgondozási segély, az ápolási díj folyósításának tartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatjakatonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, fogvatartott, ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát, egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.

  Ha egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozó is, akkor a ténylegesen kifizetett jövedelem után kell megfizetni a járulékot.

  kiegészítő vagy fő jövedelem

  Többes foglalkoztatott aki egyéni vállalkozói tevékenysége mellett legalább heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkezik, vagy, aki közép-vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat.

  Fizetendő járulékok mértéke: 17,5 százalék szociális hozzájárulási adó, 10 százalék nyugdíjjárulék, 7 százalék egészségbiztosítási járulék ebből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék Járulékalap: a ténylegesen megszerzett jövedelem után vállalkozói személyi jövedelemadózás esetén: a kivét összege, átalányadózás esetén: az átalányban megállapított jövedelem, EVA esetén az EVA adóalapként meghatározott összegének 4 százaléka Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozó aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

  kiegészítő vagy fő jövedelem

  Fizetendő járulékok mértéke: havi 7.