Kötvényekre vonatkozó opció, Modern vállalati pénzügyek

Mi az átváltható kötvény? Ugyanakkor számos vállalat választja azt, hogy átváltható elsőbbségi részvényeket bocsát ki ahelyett, hogy elsőbbségi részvényekből és opciós utalványokból álló csomagot bocsátana ki.

Mi az átváltható kötvényekre koncentrálunk, de majdnem minden megjegyzésünk érvényes az átváltható elsőbbségi részvényre is. Más szavakkal, a tulajdonosnak 10 éves opciója volt arra, hogy visszaadja a kötvényt a vállalatnak, és cserébe 6. A részvények számát, amire a kötvény átváltható, a kötvény átváltási arányának conversion ratio nevezik.

Az Amazon kötvény átváltási aránya 6. Ahhoz, hogy valaki megkapjon 6. Ezt az értéket átváltási árfolyamnak conversion price nevezzük. Mindenki, aki dolláros névértéken vásárolta a kötvényt azért, hogy azután ezt 6. A kibocsátáskor az Amazon-részvények árfolyama dollár körül volt.

Ennek megfelelően az átváltási árfolyam 30 százalékkal volt magasabb, mint az aktuális részvényárfolyam. Az átváltható kötvények általában védve vannak a részvényfelapórzással és a részvényben fizetett osztalékkal szemben. Amikor az Amazon később arányban felaprózta kötvényekre vonatkozó opció, akkor az átváltási arányt is megnövelték Az átváltható menezséria Az Amazon átváltható kötvényei elég tipikus kibocsátást jelentettek, azonban vannak sokkal összetettebb esetek is.

Például, novemberében a Tyco 3. A LYON visszahívható, visszaváltható és átváltható elemi kamatszelvény nélküli kötvény, aminél komplikáltabbat aligha találunk. A Tyco által kibocsátott kötvény 20 éves, kamatszelvény nélküli kötvény volt, amelyet bármikor A kötvényt Amikor a Tyco az átváltható kötvényt kibocsátotta, a vállalati kötvények durván 8 százalékot hoztak.

Azok a befektetők, akik 20 évig várnak az átváltással, dollár értékű kötvénytől válnának meg feltéve hogy a vállalat szolvens.

Így az általuk feláldozott kötvény értéke minden egyes évben nő. Ennek a vételi opciónak a kötési árfolyama A kötvényeseknek is van opciója, hiszen és között van öt olyan nap, amelyeken kérhetik a vállalattól a kötvény visszavásárlását. A visszavásárlási árfolyam Ez az eladási opció a befektetők kötvényekre vonatkozó opció egy kemény alsó korlátot jelent.

Még akkor is, ha kamatláb-emelkedés és kötvényárfolyam-esés következik be, a LYON tulajdonosainak van egy garantált árfolyama, amelyen a kérdéses öt napon eladhatják kötvényeiket. A kötelezően átváltandó kötvények tulajdonosai a közönséges részvények tulajdonosaihoz képest magasabb jelenlegi hozamot élveznek, de a végül megszerzett közönséges részvényeknek az értéke korlátozott. Így a közönséges részvények értéknövekedéséből csak eddig a határig részesednek.

Ha a részvények ára e fölé a határ fölé emelkedik, az bináris opciós stratégiák percdiagramja kötvény tulajdonosa által kapott részvények darabszámát arányosan csökkentik. Az átváltható kötvények árfolyama Az átváltható kötvény tulajdonosa egy kötvény és a cég részvényeire vonatkozó vételi opció birtokában van. Vannak persze különbségek. Ezek közül az a legfontosabb, hogy az átváltható kötvény tulajdonosának le kell mondania kötvényéről ahhoz, hogy lehívhassa vételi opcióját.

Mindazonáltal az átváltható kötvények megértése egyszerűbb, ha először kötvényként, majd vételi opcióként elemezzük őket.

Maria novikova áttekintése a pénzkeresésről az interneten

Tegyük fel, hogy az Eastman Kodak éppen most bocsátott ki 1 millió dollár névértékben átváltható kötvényeket, amelyek bármikor átválthatók 1 millió részvényre. A Kodak átváltható kötvényeinek árfolyama a kötvény értékétől és az átváltási értéktől függ.

A kötvény értéke az az árfolyam, amennyiért a kötvényt el lehetne adni, ha nem lenne átváltható. Az átváltási érték pedig az az összeg, amennyiért a kötvényt el lehetne adni, ha most azonnal át kellene váltani. A lejáratkori érték A Amíg a cég eszközeinek értéke nem esik 1 millió dollár alá, a kötvény teljes mértékben törlesztésre kerül. Ha kötvényekre vonatkozó opció a cég értéke kevesebb, mint 1 millió dollár, akkor nem lesz elég eszköz a kötvénytulajdonosok követelésének kielégítésére. Abban a szélsőséges esetben, amikor az eszközök értéktelenek, a kötvényesek semmit sem fognak kapni.

Interactive Brokers - margin, tőkeáttét, kötési díjak

Tehát a vízszintes vonal a De ennek az alsó korlátnak az alakja elég kellemetlen, és ha a vállalat nehéz időket él, a kötvények nem sokat érhetnek. Például láttuk, hogyan bocsátott ki az Amazon. A rákövetkező két év során a befektetők kiábrándultak a dot. Ez jóval a Az átváltható kötvény tulajdonosai reménykedhettek abban, hogy a kötvényérték biztonságos alsó korlátot jelent befektetésük értékének. Ennek az évnek a tavaszára az átváltható kötvény árfolyama kb. Ha a cég értéke legalább 1 millió dollár, akkor a kötvények törlesztésére teljes egészében sor kerül; ha kisebb, mint 1 millió, akkor a kötvényesek megkapják a cég eszközeinek értékét.

Ha a kötvényeket átváltják, akkor értékük a cég értékével párhuzamosan növekszik.

Az átváltható kötvény értéke tehát a kötvényérték és az átváltási érték közül a magasabbal fog megegyezni. Feltételezzük, hogy kötvényekre vonatkozó opció Kodaknak 1 millió forgalomban levő részvénye van, tehát az átváltható kötvények tulajdonosainak a cég értékének felére lenne joga. Ha például a cég 2 millió dollárt ér,[ kötvényekre vonatkozó opció akkor az átváltással megszerzendő 1 millió részvény értéke részvényenként 1 dollár lesz. A Kodak átváltható kötvényeinek értéke nem lehet alacsonyabb ennél az átváltási kötvényekre vonatkozó opció sem.

Ha ez nem így lenne, akkor az okos befektetők megvásárolnák az átváltható kötvényeket, gyorsan átváltanák részvényekre, majd eladnák a részvényeket. Nyereségük megegyezne az átváltási érték és az átváltható kötvény árfolyama közötti különbséggel. Ezért az átváltható kötvények árfolyamának két alsó korlátja van: a kötvény kötvényekre vonatkozó opció és az átváltási érték.

A befektetők nem fogják a kötvényt átváltani, ha a kötvényérték meghaladja az átváltási értéket; de átváltják akkor, ha az átváltási érték meghaladja a kötvényértéket.

ahol az opciókkal kereskednek

Vagyis az átváltható kötvény lejáratkori árfolyamát a Ez látható a Érték a lejáratot megelőzően A Mivel még a legerősebb vállalatoknál is fennállhat a csőd, vagyis a nemfizetés veszélye, ha minden más megegyezik, akkor a kötvények értéke némileg alacsonyabb lesz akkor, Az átváltható kötvény értéke magasabb, mint akár a kötvényérték, akár az átváltási érték.

A lejáratnál jóval korábbi időpontban a kötvény értékét a Kötvényekre vonatkozó opció, és később a visszatekintés lehetőségének előnyeit élvezve úgy cselekedhetnek, hogy a legmagasabb jövedelmet realizálhassák. Tehát a lejárattól távolabbi időpontban egy átváltható kötvény mindig többet ér, mint az értékének alsó korlátja. Aktuális árfolyama a A szaggatott vonal és az alsó korlát közötti különbség a cégre vonatkozó vételi opció értékét fogja kifejezni.

Emlékezzünk azonban arra, hogy ezt az opciót csak akkor kötvényekre vonatkozó opció le, ha lemondunk a kötvényről. Vagyis az átváltási jogosultság nem más, mint egy vételi opció, amelynek kötési árfolyama a kötvény értékével egyezik meg.

Visszatérés az osztalékhoz és a felhíguláshoz Ha egy átváltható kötvényt szeretnénk értékelni, akkor a legegyszerűbb, ha a problémát két részre osztjuk. Először megbecsüljük a kötvényértéket, majd ehhez adjuk hozzá az átváltási opció értékét. Amikor az átváltási opciót értékeljük, akkor ugyanazokra a dolgokra kell ügyelnünk, amelyek már az opciós utalványok értékelését is nehezebbé tették egy jegyzett opcióhoz képest.

A felhígulás például fontos lehet.

Ha a kötvényeket átváltják, akkor a vállalat kamatkiadásokat takarít meg és megszabadul a kötvény későbbi visszafizetésének kötelezettségétől; másrészt viszont a nettó eredményt nagyobb számú részvényre kell felosztani. Ha ezek az osztalékok magasabbak, mint a kötvények kamata, akkor lehetséges, hogy megéri a kötvényt a lejárat előtt átváltani, hogy ezt a többletjövedelmet meg lehessen szerezni.

Ha a vállalat visszahívja a kötvényeket, ez azt jelenti, kötvényekre vonatkozó opció a tulajdonos rendelkezésére áll egy rövid időszak, rendszerint 30 nap arra, hogy átváltsa kötvényét vagy visszaadja,[ ] és pénzben megkapja a visszahívási árfolyamnak megfelelő összeget.

Kötvényekre vonatkozó opció a részvény árfolyama magasabb, mint a kötési árfolyam, akkor a befektető át fogja váltani a kötvényt ahelyett, hogy lemondana róla. Így a visszahívás kikényszerítheti az átváltást, ha a részvény árfolyama elegendően magas. A legtöbb átváltható kötvény két vagy több éves védelmet ad a visszahívással szemben.

Ebben az időszakban a vállalat nem hívhatja vissza a kötvényeket. Számos átváltható kötvény esetében van azonban lehetőség a korai visszahívásra a visszahívással szembeni védelem időszaka alatt, ha a részvény árfolyama olyan magas szintet ér el, hogy az átváltás már tekintélyes haszonnal jár. Egy átváltható kötvényt például korábban visszahívhatnak 40 dolláron, ha a részvény árfolyama mondjuk 65 dollár fölött mozgott legalább az utóbbi két hétben.

A kötvények visszahívása természetesen nem befolyásolja az egész vállalati torta nagyságát, azonban befolyásolhatja az egyes szeleteket. Vagyis az átváltás nincs hatással a kötvényekre vonatkozó opció egészének értékére, azonban hatással van arra, hogy az eszközök értéke hogyan oszlik meg a különböző értékpapírok birtokosai között. Ezért, ha maximalizálni akarjuk a részvényesek szeletét a tortából, akkor minimalizálnunk kell az átváltható kötvények tulajdonosainak szeletét.

Ez azt jelenti, hogy nem szabad visszahívnunk a kötvényeket akkor, ha kevesebbet érnek, mint a visszaváltási árfolyam, hiszen ezzel egy szükségtelen ajándékot adnánk a kötvényeseknek.

Hasonlóképpen nem szabad megengednünk azt sem, hogy a kötvények visszahívatlanul forgalomban maradjanak akkor, ha értékük a visszahívási árfolyam fölött van, hiszen ezzel minimalizálni tudjuk a kötvények értékét. Alkalmazzuk ezt az érvelést egy konkrét példán.

Nézzük meg a Vegyünk három lehetséges részvényárfolyamot, A-t, B-t és C-t. Ha a részvény árfolyama A, az átváltható kötvényre vonatkozó visszahívási opciónak nincs belső értéke. Éppen ezért a kötvény visszahívása a kötvény pénzért történő visszavásárlását jelenti, ami egyben a visszahívási árfolyam és az átváltható kötvény értéke közötti különbséggel egyenlő összegű ajándékkal kötvényekre vonatkozó opció fel a kötvényesek számára.

Ép pen ezért a kötvényekre vonatkozó opció nem szabad a kötvényt visszahívnia.

  1. Kereskedés az opciókon
  2. Áttekinti, hol lehet pénzt gyorsan keresni
  3. Nincs betéti bónusz bináris opciókban 2020

Tegyük fel, hogy a visszahívással szembeni védelem C árfolyamnál ér véget. Ekkor a pénzügyi vezetőnek azonnal vissza kell hívni a kötvényeket, amellyel kikényszerítheti, hog y az átváltható kötvény értéke a visszahívási árfolyamon maradjon. Ebben az esetben a pénzügyi vezető valószínűleg várni fog.

Tőkepiaci fogalomtár

Ne felejtsük el, hogy ha a visszahívást bejelentik, a kötvényeseknek 30 kötvényekre vonatkozó opció van arra, hogy eldöntsék, átváltják a kötvényt vagy visszaadják. A részvény árfolyama könnyen a visszahívási árfolyam alá eshet ezalatt az időszak alatt, ami a vállalatot visszavásárlásra kényszerítheti.

A visszavásárlási ajánlatokat addig általában nem szokták bejelenteni, amíg a részvény árfolyama 20 százalékkal meg nem haladja a visszahívási árfolyamot. Ez általában elegendő biztonsági tartalékot jelent az átváltás kikényszerítésére. A pénzügyi vezetőnek vissza kell hívnia a kötvényt C árfolyamnál, azonban az A és B árfolyamnál várnia kell. Megjegyzés: az átváltási árfolyamot az emelkedő egyenes jelzi. Vajon a vállalatok ezeket az egyszerű elveket követik? A felszínen úgy tűnik, hogy nem, mivel sok olyan átváltható kötvény van forgalomban, amelyek árfolyama a visszahívási árfolyam fölött van.

Ennek magyarázata azonban a visszahívással szembeni védelemben keresendő, amelynek érvényessége alatt a vállalatok nem hívhatják vissza kötvényeiket. Paul Asquith elemzése[ ] azt állapította meg, hogy a legtöbb olyan átváltható kötvény, amit érdemes visszahívni, a védett időszak kötvényekre vonatkozó opció azonnal visszahívásra is kerül.

bitcoin globális számítógép