Archive:Regionális GDP - Statistics Explained

East 3 jövedelem az interneten

Egy főre jutó regionális GDP Az 1. A térkép egyértelmű kelet—nyugati tagozódást tükröz. Az ellentét azonban kevésbé markáns, mint egy évtizeddel ezelőtt, az Unió legnagyobb 10 új tagállammal történő bővítésének idején volt, mégpedig két fő East 3 jövedelem az interneten miatt: a fokozatos gazdasági konvergenciafolyamat miatt, azaz mert a kevésbé fejlett régiók gazdasága viszonylag gyors ütemben növekedett; és a pénzügyi és gazdasági válság miatt, amely jelentős hatást gyakorolt a legtöbb uniós tagállam gazdasági teljesítményére.

Valójában az EU keleti részén számos, főleg fővárosi régióban mind abszolút értékben, mind az EU átlagához viszonyítva az árszínvonalak szerinti kiigazítás után emelkedett az egy főre jutó GDP.

Ugyanakkor a pénzügyi és gazdasági válság hatásának eredményeként az egy főre jutó GDP ben több olyan NUTS 2 régióban az EU átlaga alá került, ahol korábban ban még ez az érték felette állt: ez a helyzet állt elő négy brit, három holland és két-két görög, olasz és finn régióban, továbbá egy spanyol, egy ciprusi ezen az elemzési szinten egy régióként vesszük figyelembeegy szlovén és egy svéd régióban is.

Ezzel szemben három német és egy-egy francia és lengyel régió az EU átlaga fölé mozdult ról re. Gazdasági tevékenység — a GDP meghatározása A GDP a nemzeti számlák központi mérőszáma, amely összegzi egy ország vagy régió gazdasági helyzetét.

Archive:Regionális GDP

Kiszámítására többféle megközelítés alkalmazható: a termelésen kibocsátáson alapuló megközelítés, a kiadásokon alapuló megközelítés és a jövedelmen alapuló megközelítés. A GDP-t a gazdasági teljesítmény és ciklusok például recessziók, élénkülések és fellendülések elemzésére használják.

East 3 jövedelem az interneten

A különféle devizákban megadott adatok az összehasonlítás megkönnyítése érdekében általánosan használt pénznemre, például euróra vagy dollárra válthatók. Az árfolyamok azonban nem tükrözik az országok vagy régiók árszínvonala közötti összes különbséget.

Focus on These Things - Charles R. Swindoll

A PPP használatával a piaci árfolyamok helyett a mutatók egy mesterséges közös pénznemre, vásárlóerő-egységre PPS számíthatók át; a vásárlóerő-egység használata révén összehasonlítható az eltérő pénznemet használó és különböző árszínvonallal rendelkező uniós tagállamok régióinak vásárlóereje.

Általában véve az euróalapú sorozatok helyett a PPS-sorozatok használata kiegyenlítő hatást gyakorol, mivel azokban a régiókban, ahol rendkívül magas az euróban kifejezett egy főre jutó GDP, jellemzően az árszínvonal is viszonylag magas például Párizs vagy London központjában általában magasabbak a megélhetési költségek, mint Bulgária vagy Románia vidéki területein.

Míg a legmagasabb abszolút értékeket az adott országon belül ingázók esetében gyakran Európa legnagyobb városainak régióiban regisztrálták, addig érdekességként megemlítendő, hogy bizonyos régiókban a nemzetközi ingázók száma is viszonylag magas arányt mutat.

Például a Luxemburgban dolgozók East 3 jövedelem az interneten nagy része országhatárokon át utazik munkába a szomszédos Belgiumból, Németországból és Franciaországból. További információkért lásd: az ingázási trendekről szóló cikket. Lakóhely vagy munkavégzés helye alapján érdemes mérni a vagyont és a jövedelmet? Az egy főre jutó átlagos GDP nem ad képet az ugyanazon régióban élő különböző népességcsoportok közötti vagyonmegoszlásról, és az adott régióban a magánháztartások összesített jövedelmének mérésére sem alkalmas, mivel az ingázás azt eredményezheti, hogy a munkavállalók az egyik régióban ahol dolgoznak a GDP-hez, a másik régióban ahol élnek pedig a háztartások jövedelméhez járulnak hozzá.

Ennek az árnyoldala különösen akkor domborodik ki, amikor jelentős a régióba beáramló vagy onnan kiáramló ingázók nettó száma.

Azok a területek, ahova nagyszámú ingázó áramlik be, gyakran kiugróan magas egy főre jutó regionális GDP-vel rendelkeznek a szomszédos régiókhoz képest. Ez a trend igen jellemző számos uniós nagyvárosi térségre, elsősorban a fővárosokra.

East 3 jövedelem az interneten

Ezen anomália miatt abból, hogy bizonyos, nettó ingázó-beáramlással jellemzett régiók egy főre jutó GDP-je magas, nem feltétlenül következik, hogy az adott régiókban élők jövedelme is hasonlóképpen jelentős. Sok volt közöttük a fővárosi vagy fővárosival szomszédos régió, a többi régió túlnyomó többsége pedig a térkép közepén Nyugat- és Dél-Németország, Nyugat-Ausztria és Észak-Olaszország, illetve Svájc területén egy összefüggő régiócsoportot alkotott.

A fennmaradó régiók a finn sziget, Åland régiója és az északi-tengeri kőolaj- és földgázfeldolgozással foglalkozó két régió, nevezetesen a holland Groningen és az Egyesült Királyságban található Északkelet-Skócia. Az Unióban 21 olyan régió volt, amelyben az egy főre jutó GDP nem érte el az EU átlagának felét, és keresni egy kicsit az interneten közel mindegyike kelet-európai East 3 jövedelem az interneten volt A kohéziós alapból jelentős támogatásban részesülő régiókban az 1.

Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a —20 közötti programozási időszakra a finanszírozás alapját a —09 közötti hároméves időszak egy főre jutó átlagos GDP-jének figyelembevételével állapították meg. A viszonylag alacsony szintű egy főre jutó GDP-vel rendelkező 78 régió több mint negyedében 21 régióban az egy főre jutó gazdasági termelés az EU átlagának felét sem érte el.

East 3 jövedelem az interneten

E 21 régióból 19 Kelet-Európában, négy uniós tagállam területén található: öt-öt Bulgáriában, Lengyelországban és Romániában, négy pedig Magyarországon. A fennmaradó két régió a francia tengerentúli régió, Mayotte és a görög Anatoliki Makedonia, Thraki.

Az egész Unióban a legalacsonyabb egy főre jutó átlagos GDP-ről két bolgár régió Severozapaden és Yuzhen tsentralen és a francia tengerentúli régió, Mayotte számolt be: e három régióban a fejenkénti termelés az EU átlagának egyharmadát sem érte el. Az egy főre jutó GDP csupán egy olyan uniós tagállamban volt az EU átlaga felett, amelyet a jelen elemzési szinten egyetlen régióként veszünk figyelembe, mégpedig Luxemburgban; ugyanez volt a helyzet East 3 jövedelem az interneten és Svájc esetében is ahol csak nemzeti szintű információk érhetők el.

Az egy főre jutó GDP ezenfelül az EU átlagánál alacsonyabban alakult öt áttekintés a hétköznapi emberek lehetőségeiről uniós tagállamban is, amelyet a jelen elemzési szinten egy-egy régióként veszünk figyelembe: név szerint a balti tagállamokbanvalamint Cipruson és Máltán; és ez volt a helyzet Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, valamint Albánia és Szerbia esetében is ezen országok esetében csak nemzeti adatok érhetők el.

Általában a fővárosi régiókban volt legmagasabb az egy főre jutó átlagos GDP a legtöbb tagállamban Az 1. Az ábra szerint a több régióból álló uniós tagállamokban túlnyomórészt a fővárosi régiók rendelkeznek a legmagasabb egy főre jutó átlagos GDP-vel; ez alól csak Németország, Olaszország és Hollandia voltak kivételek. Németországban Hamburgból számoltak be a legmagasabb egy főre jutó átlagos GDP-ről, míg Berlin volt az egyetlen fővárosi régió, ahol az egy főre jutó GDP alacsonyabb volt a nemzeti átlagnál.

Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Írország, Franciaország, East 3 jövedelem az interneten, Portugália, Szlovénia, Szlovákia és Svédország fővárosi régiói voltak ezen uniós tagállamok egyetlen olyan régiói, ahol az egy főre jutó GDP ben magasabb volt a nemzeti átlagnál.

A legalább két régióval rendelkező uniós tagállamok elemzése szerint az ugyanazon ország különböző régiói közötti legnagyobb értékteremtési eltérést az Egyesült Királyságban mérték, ahol Inner London — West régióban közel nyolcszor magasabb volt az egy főre jutó GDP, mint West Wales and the Valleys régióban.

Az egy főre jutó GDP esetében jelentős eltérések voltak tapasztalhatók Franciaország, Románia és Szlovákia régiói között is. Ezzel szemben az értékteremtés viszonylag egyenletesen oszlott meg Horvátország, Szlovénia, az északi tagállamokPortugália, Írország, Hollandia, Ausztria, Spanyolország és Görögország területein belül. Ezen uniós tagállamokban az egy főre jutó átlagos GDP a legmagasabb értéket mutató régióban legfeljebb kétszer volt magasabb, mint a legalacsonyabb értéket mutató régióban; ez Norvégia esetében is igaz.

A regionális gazdasági fejlődés időbeni alakulásának elemzése A pénzügyi és gazdasági válság alatt az egy főre jutó GDP az EU területén ban érte el a legmagasabb értéket, 26,0 ezer PPS-t.

East 3 jövedelem az interneten

Az egy főre jutó GDP gyors ütemű növekedésnek indult több lengyel, német és osztrák régióban, Litvániában és Luxemburgban A 2. A gyors ütemben fejlődő régiók — a térképen a legsötétebb kék árnyalattal jelölve — elsősorban Lengyelországban az ország 16 régiójából 7 tartozott ebbe a kategóriábaAusztriában 9 régióból 3Németországban 38 régióból 12Litvániában és Luxemburgban utóbbi kettőt a jelen elemzési szinten egy-egy régióként vesszük figyelembe helyezkedtek elugyanakkor az egy főre jutó — az EU átlagának százalékában kifejezett — GDP több mint 10,0 százalékponttal nőtt a Nyugat-Dunántúlon MagyarországSud-Estben RomániaBratislavský krajban Szlovákia és Inner London — East régióban is.

Jövedelmi egyenlőtlenségek az EU-ban Mi magyarok az átlagnál egyenlőbbek vagyunk. Az Eurostat a jövedelmi ötödök aránya alapján sorba rendezte a tagországokat, vagyis aszerint, hogy a társadalom legmagasabb jövedelemmel rendelkező 20 százaléka hányszor akkora jövedelemmel bír, mint a legalsó 20 százalék. Az Európai Unió átlaga 5,2-szeres, míg Magyarországon a legjobban keresők 4,3-szor annyi jövedelemmel rendelkeznek, mint a társadalom alsó ötöde. A legegyenlőbb jövedelmi viszonyok Csehországban - 3,5 - míg a legegyenlőtlenebbek - 8,2 - Bulgáriában figyelhetők meg.

A legmagasabb növekedést szintén itt regisztrálták a NUTS 2 régiók közül az egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelmek esetében, a és közötti időszakban. A skála másik végén összesen 38 régióban az EU átlagához képest legalább 10,0 százalékponttal csökkent az egy főre jutó GDP és között East 3 jövedelem az interneten a 2.

A pénzügyi és gazdasági válság Görögország és Spanyolország egész területén éreztette hatását: e régiók közül 12 görög, 14 spanyol volt; Ciprus amelyet a jelen elemzési szinten egyetlen régióként veszünk figyelembe szintén idetartozott, csakúgy, mint hét, főként északon fekvő olasz, két holland és egy-egy finn fővárosi és egyesült királyságbeli Bedfordshire and Hertfordshire régió.

A —14 közötti időszakban az uniós NUTS 2 régiók körében, az EU átlagához viszonyított leggyorsabb gazdasági visszaesést három görög régióban Attiki, Notio Aigaio és Ionia Nisia regisztrálták, ahol az egy főre jutó GDP több mint 26,0 movn averae bináris opciós stratégia zuhant az EU átlagához képest.

A nemzetgazdaság szerencsés alakulása jelentősen befolyásolhatja a regionális gazdasági teljesítményt, ahogy ezt számos keleti tagállam széles körű növekedése mutatja Megemlítendő, hogy a bizonyos uniós tagállamok régióinak egy főre jutó átlagos GDP-je közötti nagymértékű eltérések ellenére viszonylag egységes tendencia figyelhető meg a gazdasági aktivitás alakulásában a és közötti időszak során.

A több régióból East 3 jövedelem az interneten uniós tagállamok közül Bulgáriában, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában minden régióban, illetve East 3 jövedelem az interneten fővárosiakat kivéve Belgiumban, a Cseh Köztársaságban és Ausztriában minden régióban, valamint Dániában és Németországban egy nem a fővárosi régió kivételével az összes East 3 jövedelem az interneten az EU átlagánál gyorsabb ütemben nőtt az egy főre jutó GDP.

Ezzel szemben az egy főre jutó átlagos GDP növekedési üteme Görögország, Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Hollandia, Szlovénia, Finnország Åland kivételével és Svédország összes régiójában lassabb volt az EU átlagánál a lassabb növekedés azonban az esetek többségében nem jelentett abszolút csökkenést az egy főre jutó GDP-ben.

Írországban egy régió gyorsabb növekedést mutatott az EU átlagánál, egy pedig lassabbat, míg Franciaország, Portugália és az Egyesült Királyság esetében még összetettebb a helyzet: régióik többsége lassabban növekedett az EU átlagánál.